Загальнопрофесійні вимоги 

Загальнопрофесійні вимоги: 

Професія - 7219 Зварник

При організації професійної підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованою професією "Зварник" забезбечуються  спеціалізації: 

1. Ручне дугове зварювання покритими електродами (Е1);

2. Механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом (Е2); 

3. Ручне дугове зварювання неплавким металевим електродом в інертних газах (Е3);

Професія - 7212 Електрозварник на автоматичних та на півавтоматичних апаратах

Повинен знати:

1. Раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

2. дотримуватись норм технологічного процесу;

3. Не допускати браку в роботі;

4. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

5. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

6. Знати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника:

Виробництво машин та устаткування.

Специфічні вимоги:

Вік - по закінченню терміну навчання - не менше 18 років.

Стать - жіноча, чоловіча.

Медичні обмеження

Кваліфікація - 2 розряд

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: 

1. Основи знань про будову і принцип дії електрозварювального обладнання:

2. Зварювальні трансформатори;

3. Зварювальні випрямлячі;

4. Баластні реостати;

6. Перетворювачі;

7. газова апаратури

8. Газові балони та вентилі до них;

9. Редуктори; трубопроводи і рукави;

10. Зварювальних напівавтоматів: для механізованого зварювання в активних газах і під шаром флюсу;

11. Зварювальних автоматів: для зварювання під шаром флюсу і середовищі активних газів;газової апаратури;

12. Способи і основні прийоми підготовки кромок;

13. Види підготовки країв; вимоги до прихваток; типи зварних з'єднань і швів, види підготовки кромок виробів для зварювання;

14. Типи розбирань та позначення зварних швів на кресленні;

15. Основні властивості і вимоги до електродів, зварюваного металу і сплавів, газів (кисень, ацетилен, гази-замінники, вуглекислий газ) і горючих рідин (гас, бензин), які застосовує під час зварювання;

16. Залишковий тиск газу в балонах, який допускається;

17. Правила забезпечення захисту зворотної сторони шва під час механізованого і автоматичного зварювання в захисному газі і під шаром флюсу;

18. Призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання;

19. Призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів (вольтметр, амперметр, манометр);

20. Причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання;

21. Характеристику газового полум'я;

22. Габарити лому за Державним стандартом.

Кваліфікація - 4 розряд

Повинен знати: 

1. Будову різної електрозварювальної і газорізальної апаратури, плазмотронів;

2. Автоматів та напівавтоматів для механізованого зварювання в середовищі захисних газів і під шаром флюсу, особливості зварювання та електродугового стругання на змінному і постійному струмі;

3. Основні закони електротехніки у межах роботи, яку виконує;

4. Види дефектів у зварних швах і методи щодо їх запобігання і усунення;

5. Основи знань про зварюваність металів;

6. Механічні властивості металів, які зварює;

7. Принцип підбирання режиму зварювання за приладами;

8. Марки і типи електродів;

9. Основи знань про методи одержання та зберігання найбільш розповсюджених газів: ацетилену, водню, кисню, пропан-бутану, які використовуються під час газового зварювання;